1. jún 2024 20:35
Cieľ hry je v Cenade (Majerníkova 3045). Použite vchod zo severu. Vnútri sa vyzujte a príďte do jedálne (po šípkach na WC a ešte ďalej :)). V jedálni bude cca od 21:30 vyhodnotenie a rozprávanie o šifrách.
31. máj 2024 20:58
Boli sme nútení v posledných informáciách upraviť telefonický kontakt, na ktorý treba volať, ak by boli problémy s trasou. Ak ste si ho už niekam tlačili / ukladali, urobte si prosím aktualizáciu.
28. máj 2024 22:23
Do pravidiel hry sme doplnili explicitne vetu, že je povolené používať GPS. Po prihlásení by ste už taktiež mali vidieť sekciu "Pred hrou" obsahujúcu posledné informácie pred štartom - hlavne teda polohu štartu a drobné doplnenie povinnej výbavy. Tešíme sa na vás!
21. máj 2024 20:37
Aktuálna predpoveď zjazdnosti trasy kočíkom (za predpokladu, že pred hrou ani počas nej neleje): Väčšina trasy je zjazdná s kočíkom ľubovoľného typu. Pri zopár presunoch je lepšie spraviť si s kočíkom miernu zachádzku ulicami. Na jedno neskoršie stanovište je lepšie buď len vyslať nekočíkovú sekciu, alebo mať terénny kočík a značné množstvo odhodlania. Odhodlaným tímom s terénnym kočíkom aj pri tomto presune odporúčame nepoužiť tú úplne najkratšiu trasu, ale nájsť si rozumnejšiu trochu viac naokolo.