Pre účasť v hre je potrebná registrácia tímu tvoreného 1-5 členmi. Registrácia pozostáva z dvoch krokov, v prvom kroku overíme kontaktnú e-mailovú adresu pre tím zaslaním aktivačnej URL adresy na e-mail, v druhom treba vyplniť informácie o tíme (povinné je len meno tímu, heslo a meno/pseudonym aspoň prvého člena tímu). Všetky informácie o tíme okrem e-mailovej adresy je možné meniť aj po registrácii.